Det krävs rätt talang för att fatta rätt beslut

Medarbetarna är ryggraden i alla organisationer. Detta leder till att anställningsprocessen är ett av de viktigaste uppdragen ditt företag arbetar med. Rekrytering är en mycket utmanande process men i de allra flesta fall resulterar en bra rekrytering i ökad produktivitet och det har en positiv påverkan på arbetsmiljön att få in nytänkande medarbetare. Rätt personer kan bygga upp eller bryta ner en organisation, men varför är det så viktigt?

Enligt studier från McKinsey kan överlägsna talanger öka produktiviteten med upp till åtta gånger – anmärkningsvärt men också logiskt. Specialiserade arbetsuppgifter kräver specialiserad personal.

”Överlägsen talang är upp till åtta gånger mer produktiv”

Men, överlägsen talang är sällsynt – därav det berömda citatet från McKinseys Steven Hankin, ”War for Talent”. Därtill är affärer sällan statiska. För en nyanställd kan det ta flera månader att verkligen komma in i arbetsområden med olika tekniker. Under denna period kan efterfrågan, behov och tekniken förändras ytterligare. En specialiserad frilansare kan fylla dessa luckor omedelbart och hjälpa dig att öka konkurrensfördelarna.

 

Nedan följer en lista med fem fördelar som tillkommer vid rekrytering av en frilanskonsult i jämförelse med en fastanställning:

  • Frilansare adderar flexibilitet

Framtidens arbete består av frilansare. Företag vill ha tillgång till specialiserade talanger samtidigt som kostnader och risker ska minimeras. Frilansare för det enkelt för företag att snabbt svara på eventuella marknadsförändringar och ger möjlighet att balansera stabilitet och flexibilitet.

  • Projekt är tillfälliga i sin natur

De flesta projekt har ett start- och slutdatum eller pågår tills specifika mål har uppnåtts. När arbetsbelastningen tillfälligt ökar är det bättre att anställa en frilansare än en heltidsanställd eftersom arbetsbelastningen oftast är temporär och en heltidsanställning är därmed inte nödvändig på lång sikt.

  • Frilansare erbjuder specialiserad expertis

Frilansare besitter specialiserad expertis och har oftast arbetat med olika projekt där dessa specialiserade färdigheter har slipats ytterligare. 61% av frilansare är specialiserade inom två till tre talanger, vilket är högre än genomsnittet för de som har en fastanställning.

På Free AgentsTM hittar du några av de mest begåvande frilansarna i Skandinavien. Vid sökandet efter rätt kandidat kan vi på Free AgentsTM filtrera på en rad olika kompetensuppsättningar, platser, personlighetstyper samt yrkeskompetenser för att hjälpa dig finna rätt frilansare.

  • Skalbarhet är enklare och frilansare uppmuntrar innovation

Att upprätthålla konkurrensfördelar är avgörande för många företag. De senaste tillkomna verktygen och tekniken är under kontinuerlig förändring, och det gäller att hänga med i utvecklingen för att behålla konkurrensfördelarna. Frilansare är experter på skalbarhet i företag då de är skickliga inom gig-ekonomiska trender och håller sig uppdaterade inom den senaste teknologiska utvecklingen. 

  • Frilansare är kostnadseffektiva

Trots att det vid en första anblick kan tyckas vara dyrare med frilansare i och med timpriset tyder forskning på att arbetsgivare kan förväntas spara mellan 20% till 30% per år på personalkostnader i jämförelse med en heltidsanställning. Med tanke på avsaknad av olika förmåner som anställda har samt kontorslokaler och andra nödvändigheter giver denna forskning mening.