Hur den nuvarande COVID-19-epidemin har påverkat frilansmarknaden

Visste du att frilansare är det snabbast växande arbetskraftssegmentet i Europeiska unionen? Jo, så är det. Men hur har den nuvarande COVID-19-epidemin påverkat denna tillväxt?

COVID-19 har tvingat många företag till uppsägningar och dagens arbetsmarknad genomgår stora förändringar. Data från Fast Company (länk) visar att frilansare kan vara de bäst lämpade kandidaterna för att ta igen det förlorade arbetet. Pandemin har drivit fokus på flera grundläggande problem som definierar dagens arbetsliv. Frilansarbete kommer därför i allt högre grad att bli en norm. Vi har sett trender som stödjer detta långt före den nuvarande krisen, men på grund av epidemin kan detta påskyndas till följd av de förändringar som organisationer, arbetsgivare och frilansare behöver genomgå för att anpassa sig till den nya verkligheten.

De senaste månaderna har allt fler bevis som stödjer denna trend blivit synliga inom Free Agents ™, från både företagens liksom frilansarnas synvinkel, däribland:

- En stor ökning av antalet jobb på Free Agents ™-plattformen.

- Två gånger fler frilansare som registrerar sig på plattformen.

Klaus Markholt-Hansen, medgrundare av Free Agents ™, säger att vi kommer att se en ökad mängd frilansarbete i framtiden till följd av det extremt osäkra klimatet på arbetsmarknaden: ”På nolltid har företag behövt snabbt anpassa sig till mer flexibla sätt att driva sin verksamhet. Vi har redan hört från vårt nätverk att de tror att vi kommer att se en ökad mängd frilansarbete när pandemin fortsätter och även slutar. Vi förväntar oss att alla företag kommer att bli mer öppna för frilansarbete och vi räknar med att pandemin kommer att driva en enorm tillväxt på marknaden. ”

Eftersom många företag har tvingats till uppsägningar kan man lätt tro att en liknande trend kan ses inom frilansbranschen. Däremot pekar det mesta på att deltidsentreprenörer och frilanskonsulter istället kommer att hämta upp arbetet på lång sikt. ”Vårt nätverk uttrycker allt mer hur de saknar rätt kompetens för att möta framtida företagskrav. Frilansare kan tillhandahålla specialiserad kompetens och är ett sätt att säkra specialiserade resurser på en mindre bindande basis - vilket är vad många företag behöver i osäkra tider”, säger Klaus. Detta innebär också att vi kommer att se företag som skyddar kassaflödet genom att balansera fasta kostnader med ökad efterfrågan på nya talanger.

Vi har redan sett kontrakterade frilansarbetare utmana den traditionella arbetsmarknaden långt innan COVID-19. Nu har COVID-19 tvingat företag till uppsägningar, men vad kommer att hända efter COVID-19? Återhämtningen kommer så småningom att börja, och företagen måste anställa nytt folk - men den allmänna trenden och vår statistik föreslår att frilansare istället är dem som är bäst lämpade för att hämta upp det arbetet.

Hos Free Agents ™ tror vi att utsikterna för frilansarbete kommer att fortsätta överstiga tillväxten av fasta anställda. Med andra ord: Dörren slås upp för mer frilansarbete och allt du behöver göra är att registrera dig här på Free Agents ™, skapa en gratis profil och matchas med spännande och utmanande frilansjobb.