How the current COVID-19 epidemic have affected the freelance market

COVID-19 og et freelancemarked i bevægelse

Vidste du, at freelancere er den hurtigst voksende arbejdsstyrke i Europa? Måske ikke, men tallene taler deres tydelige sprog. Og hvordan har COVID-19-epidemien påvirket denne tendens? 

COVID-19 har tvunget mange virksomhed ud i fyringsrunder, og rystelserne på jobmarkedet er til at tage og føle på. Data fra Fast Company viser, at freelancerne muligvis er de bedst stillede, når det kommer til at vende denne noget kritiske udvikling.

Pandemien har på mange måder udstillet nogle af de fundamentale udfordringer, der er bygget ind i det arbejdsliv, de fleste kender, men den har også givet mange – virksomheder som ansatte –chancen for at opleve de muligheder, ”alternative” arbejdsformer som fx remote arbejde også indebærer.

Allerede inden krisen rullede så vi en stigende grad af åbenhed for freelance og remote arbejde, men takket være de måder, hvorpå organisationer og arbejdsstyrken generelt har måttet tilpasse sig de seneste måneder, ser det ud til, at tendensen forstærkes.

På Free Agents™ ser vi tydelige tegn på at bevægelsen er i fuld gang. Vi ser dels en stor stigning i antallet af jobs opslået på platformen, og dels har vi på få måneder set en fordobling i antallet af tilmeldte freelancers og konsulenter.

Klaus Markholt-Hansen, Co-founder af Free Agents™, understreger, at vi grundet det ekstremt usikre klima på jobmarkedet uden tvivl kan forvente snart at se meget mere freelancearbejde end tidligere: ”På ingen tid har virksomheder skullet tilpasse sig mere fleksible måder at drive forretning på. Vi hører fra flere i netværket, at de tror, freelancemarkedet vil være meget i bevægelse som pandemien lakker mod enden – og også på den anden side af den. Vi forventer en meget større åbenhed for freelance-samarbejder, og vi ser for os, at pandemien vil være driver for en stor vækst i markedet.”

Qua de mange pludselige fyringer grundet manglende indkommende opgaver, kunne man samtidig have forventet at freelancernes arbejdsgrundlag var begrænset. Men tværtimod tyder det på, at fleksible ”contractors” og freelancers har fået en fordel på den længere bane. ”Vi hører fra virksomheder i netværket, at der vil være en stigende efterspørgsel efter de kompetencer der kræves, for at være konkurrencedygtige på fremtidens arbejdsmarked. Med højtkvalificerede freelancers kan man dels få de ekstra specialistressourcer, man i perioder kan mangle, og dels sikre sig den fleksibilitet, et ustabilt marked kræver,” fortæller Klaus Markholt-Hansen.

Meget tyder på, at en naturlig konsekvens af krisetiderne bliver, at flere virksomheder ser freelancers som en måde at balancere faste omkostninger med den stigende efterspørgsel efter nye kompetencer og talent.

Men hvad ser vi, når vi tager et dybt kig i krystalkuglen? Hvor bevæger markedet sig hen post-COVID-19? Genoprettelsen af ”det normale” begynder, og virksomheder får igen behov for at hyre – men den generelle tendens og Fast Company’s statistikker peger på at freelancers er særligt stærkt stillede i denne bevægelse.

Hos Free Agents™ tror vi på, at fremtiden for freelancerne er lys, og meget tyder på at arbejdsformen kommer til at konkurrere med og udfordre fuldtidsansættelserne.

Med andre ord er døren åben for mere freelancearbejde, og hvis du vil have en fod indenfor, er Free Agents™ et godt sted at starte.

Bliv en del af netværket ved at tilmelde dig her på Free Agents™ og udfylde din gratis profil – så matcher vi dig med de mest spændende og udfordrende freelancejobs på markedet.