Free Agent Anja Enggaard om Purpose Marketing

Vi lever i tid hvor teknologiske og digitale fremskridt har revolutioneret vores hverdag. Forretningsverdenen har især mærket disse ændringer, og virksomheder har nu adgang til data-drevne værktøjer og strategier som hjælper med læring om kunder og organisationer i sig selv. Business Intelligence er ofte afgørende i successen og levetiden af en organisation.

Christian Frands Hansen er freelancer og Senior Microsoft BI Developer. Og så er han en af de freelancere der har skrevet sig op på Free Agents™ for at blive matchet med spændende freelance jobs. Christian har stor erfaring som Business Intelligence Manager med en imponerende track record, en solid implementerings-konsulent/partner baggrund og en stor forretningsforståelse. Han elsker at arbejde med data og skabe bro mellem business og IT. 

Vi har I Free Agents™ haft en snak med Christian omkring relevansen af BI, hvorfor det er vigtigt at lære at drage nytte af de data og værktøjer der gemmer sig derude og om fremtiden af freelance markedet indenfor BI.


Hvordan definerer du Business Intelligence?

Først synes jeg det er værd at pointere, at Business Intelligence er et område, som i den grad er præget af ”Hypes” og Buzzwords. Da jeg startede min BI karriere for lidt over 20 år siden, talte man om EIS (Executice Information Systems), OLAP (Online Analytical Proceccesing). Senere kom der fokus på KPI (Key Performance Indicators), Performance Management, Big Data og Hadoop. For øjeblikket, virker det som om, at alle taler om AI, Predictive Analytics, Data Lakes, Modern Datawarehouse, og på det seneste er ord som Data Lakehouse begyndt at dukke op.

Ja, det gælder nogle gange om at holde hovedet koldt i strømmen af termer og budskaber der strømmer ind fra især de store softwareleverandører og konsulenthuse. Jeg tænker nogle gange på hvad min gamle økonomi professor på Århus Universitet sagde – ”Husk, at det er ikke alt det gode, der er nyt – og det er ikke alt det nye, der er godt”. Udover at være et morsomt udsagn, så tror jeg faktisk det er godt at have i baghovedet når man navigerer rundt BI ”junglen”.

For når man ser bort fra alle de nye teknologier, værktøjer og Buzzwords, så handler BI grundlæggende om – at få så meget viden og indsigt ud af alle de data virksomheden besidder eller har adgang til og få den viden gjort nemt tilgængelig for medarbejdere på alle niveauer, så de kan træffe bedre og hurtigere beslutninger til gavn for virksomheden og dens kunder osv. 


Hvad kendetegner et godt BI tiltag og er der faldgruber?

Ligesom så meget andet befinder BI sig i spændingsfeltet mellem mennesker, processer og teknologi, så den erkendelse er nok en af de vigtigste at have med i sit BI initiativ. Jeg har f.eks. ofte set virksomheder der fejlagtigt har troet, at man kan købe et nyt standard BI værktøj der kan løse alle ens problemer - det lykkedes sjældent. For oftest skyldes de udfordringer man evt. har med sin eksisterende BI løsning noget helt andet end, det kan f.eks. være dårlig data kvalitet, som følge af uhensigtsmæssige arbejdsprocesser i forretningen eller forkert anvendelse af operationelle IT-systemer. Der er et ”gammelt” BI ordsprog, der siger ”Garbage in - Garbage out” – det gælder stadigt på trods af de mange teknologiske fremskridt.

Da det netop også handler om mennesker og processer, er det naturligvis også vigtigt at have en stærk organisation sit BI initiativ og måske endnu vigtigere at man erkender at BI er et ”on-going” initiativ. Jeg ser ofte virksomheder der tænker BI som et afgrænset projekt, med en start- og en slutdato, men måske mere end noget andet, kræver BI løbende tilpasninger til forretningen, en stadig fokus på forankringen og anvendelsen af BI i organisationen – BI er som en rejse, der aldrig ender.

De virksomheder der, efter min mening, er lykkedes bedst med deres BI, er dem der har en stærk kerne af én eller flere fuldt allokerede fastansatte, med en god teknisk interesse og indsigt der med stor opbakning fra den øverste ledelse, kan drive processen hele vejen fra ”kildedata til dashboard”. Men som, efter behov, trækker på eksterne ressourcer og f.eks. tilføjer særlige spidskompetencer, som strategi, arkitektur og design, eller fungerer som ekstra ”hænder” i en periode. Jeg har også set en del virksomheder, der mere eller mindre har outsourcet deres BI funktion til eksterne konsulenthuse – det kan være en god løsning for nogen, men jeg ser også en del, hvor de ikke længere er i kontrol og måske ikke får det fulde udbytte af BI løsningen. For dem ser jeg en tendens til at de ”in-sourcer” BI igen.

Et andet element, som er kendetegnende for de virksomheder, der har mest succes med deres BI initiativer, er dem der anvender en eller anden form for Agil udviklings- og leverancemodel. BI egner sig virkeligt dårligt til en traditionel projektmodel, hvor forretningen ofte venter måneder eller år, imens løsningen udvikles og testes, inden de får adgang til BI løsningen. I mellemtiden har forretningen typisk forandret sig så meget, at løsningen ikke længere er relevant – eller også har forretningen lavet sin egen løsning i et ”self-service” BI værktøj, som f.eks. Power BI. Derfor anbefaler jeg klart, at man arbejder agilt, f.eks. ved at arbejde i ”sprints” af 1-2 ugers varighed med fokus på at levere ”funktionalitet”, der skaber værdi for forretningen. Det giver samtidigt bedre mulighed for løbende at tilpasse udviklingen af BI løsningen til de forretningsmæssige behov.


Hvad vil du vurdere som tidens store trends indenfor området i en Covid-19 tid og krise?

Når jeg tænker tilbage på den sidste finanskrise, der oplevede man næsten en stigende efterspørgsel efter BI. Pludselig var der et enormt fokus på omkostningerne i virksomheden og dermed netop også brug for data, der kunne transformeres til viden, så man kunne træffe de rigtige beslutninger omkring hvor man kunne skære i sine omkostninger. Det er som om, at når det går godt, så er der fokus på hvor man kan tjene endnu flere penge og når det går mindre godt, så er der fokus på hvor man kan spare penge. BI er på den måde, ligeså̊ vigtig for virksomheden i en krisetid.

Samtidigt vil man helt sikkert også opleve et pres på omkostningerne i selve BI funktionen, hvor man nok vil opleve, at man skal levere det samme eller mere – for mindre. Det tror jeg vil være med til at forstærke en af de tendenser man også ser for øjeblikket, hvor flere og flere er i gang med en migrering af det eksisterede on-premise tekniske BI set-up til en Cloud løsning. Der kan virkelig være mange penge at spare ved at flytte ud af ”serverrummet” og komme af med dyre softwarelicens anskaffelser mm. Hvis man altså gør det på den rigtige måde, ellers kan man også hurtigt risikere, at det bliver meget dyrere.


Hvor finder du faglig inspiration om området? 

Efter mere end 20 år i branchen, har jeg opbygget et stærkt netværk, som jeg bruger rigtigt meget. Vi taler løbende f.eks. om alle de nye muligheder og erfaringer med Cloud platforme og den ”Big Data” teknologi, som har bevæget sig ind på det traditionelle BI område. Ellers finder jeg meget information via LinkedIn, netværksgrupper og til en vis grad også konferencer og seminarer.

Hvad er din største professionelle succes?

Jeg synes egentligt jeg har været ret privilegeret og været med til mange spændende projekter, der har været med til at gøre en forskel og som også har udviklet mig personligt. Men f.eks. er jeg ret stolt af, at jeg var med til at starte og vækste et rent Microsoft BI konsulenthus i en tid hvor Microsoft overhovedet ikke var på ”radaren” når man talte om Business Intelligence – det var før Power BI.

En anden ting, som jeg også er ret glad for, er hvor jeg var med til at lave en komplet ”turn-around” både organisatorisk og teknisk af en BI afdeling. Det lykkedes på kort tid, at in-source alt igen fra en ekstern leverandør og opbygge en intern BI afdeling der selv var i stand til at transformere en ”tilsandet” BI løsning til en moderne platform med udrulning og forankring af Power BI dashboards og rapporter i hele virksomheden - med periodevis støtte fra nogen af de dygtigste eksterne BI konsulenter.


Hvad skal der til for at vinde drømmeprojektet - hvordan skiller man sig ud fra mængden som formidler?

Man kommer nok ikke uden om, at det som med så mange andre ting også handler om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Men når det er sagt, så tror jeg at et stærkt personligt netværk er vigtigt og at man selvfølgelig har opbygget tillid og bevist, at man kan levere gode BI løsninger der skaber værdi for virksomheden.

Derudover betyder det også rigtigt meget, at man vælger de rigtige samarbejdspartnere, der kender BI-området og som har et stort netværk og en gennemslagskraft til at kunne tale med de rigtige beslutningstagere i virksomhederne.


Hvordan ser du fremtidens freelance marked for dig og skandinaviske virksomheder?

Jeg ser faktisk på freelancemarkedet med stor optimisme. Jeg synes jeg ser en stigende tendens til at virksomheder arbejder på at komme i kontrol over deres BI løsning, ved at finde en god balance mellem interne fastansatte BI ressourcer og dygtige freelancere.

Da jeg selv igennem en del år og for kort tid siden, ”sad på den anden side af bordet”, som BI ansvarlig i en virksomhed. Der synes jeg selv, at det var den mest attraktive model – det med, at man efter behov kan tilkalde nogen af de dygtigste konsulenter til at hjælpe i perioder med spidsbelastning, eller som en værdifuld sparringspartner ved f.eks. strategiformulering eller større arkitektur beslutninger. På den måde opnår virksomheden, i min optik, at være i kontrol og samtidigt være sikker på, at man opbygger en ”best practice” BI løsning og som derfor nemmere kan tilpasses, skaleres, opgraderes, supporteres og ikke mindst overdrages når der f.eks. kommer nye medarbejdere til.